Tema: Debian quota kuharica, v1.0

Autor: Dinko Korunić, [email protected]


Postavljanje quote na Debianu se odvija u par jednostavnih koraka, pa ćemo ih slijedno opisati postavljajući quotu poradi primjera na /home particiji:

 1. osigurajte se da imate kvotu ukompiliranu u vašem kernelu:
  apt-get install kernel-cn

 2. instalirajte quota program ako ga nemate:
  apt-get install quota quotatool

 3. potrebno je odmountati particiju i ugasiti quotu (primijetite da za ovo ne smijete imati nikakvih aktivnih procesa na /home, pa je obično najbolje to raditi u single-user načinu rada):
  init s
  umount /home
  /etc/init.d/quota stop

 4. dotična particija mora imati odgovarajuće parametre u /etc/fstab: usrquota, ako planirate imati quotu postavljenu za svakog korisnika (preporučeno) ili grpquota, ako planirate imati quotu za grupe korisnika:
  /dev/sda8 /home ext3 defaults,errors=remount-ro,nosuid,usrquota 0 2

 5. pokrenete program za provjeru postojećih quota datoteka i stvaranje novih (quota.user, quota.group, aquota.user, aquota.group) dok je particija mountana u read-only načinu rada:
  mount /home -o ro
  quotacheck -F vfsold -a
  quotacheck -a

 6. remountamo home direktorij i startamo quotu:
  mount /home -o remount,rw
  /etc/init.d/quota start

 7. postavimo vremenske limite quote za zadani datotečni sustav:
  edquota -t

 8. postavimo quotu jednom, prototipnom korisniku:
  edquota -u korisnik

 9. proširimo quotu dalje i vratimo se u multi-user način rada:
  edquota -p korisnik korisnik2
  edquota -p korisnik korisnik3
  edquota -p korisnik korisnik4

  itd.
  exit